معنی و ترجمه کلمه dual agent به فارسی dual agent یعنی چه

dual agent


عامل دو جانبه
علوم نظامى : عامل اطلاعاتى دو جانبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها