معنی و ترجمه کلمه dual in line package به فارسی dual in line package یعنی چه

dual in line package


کامپيوتر : بسته درون برنامه اى دو واحدى نوعى پايه متداول که روى ان يک تراشه نصب مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها