معنی و ترجمه کلمه dual magneto به فارسی dual magneto یعنی چه

dual magneto


الکترونيک : مگنت دو برقى
علوم هوايى : مگنتوى دوتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها