معنی و ترجمه کلمه dual y-axis graph به فارسی dual y-axis graph یعنی چه

dual y-axis graph


کامپيوتر : نمودار با دو محورy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها