معنی و ترجمه کلمه dualistic dependency به فارسی dualistic dependency یعنی چه

dualistic dependency


بازرگانى : وابستگى دوگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها