معنی و ترجمه کلمه duality theorem به فارسی duality theorem یعنی چه

duality theorem


بازرگانى : قضيه دوگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها