معنی و ترجمه کلمه dualize به فارسی dualize یعنی چه

dualize


دوگانه کردن ،دوتاداشتن از،اثنويت قائل شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها