معنی و ترجمه کلمه dualize به فارسی dualize یعنی چه

dualize


دوگانه کردن ،دوتاداشتن از،اثنويت قائل شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها