معنی و ترجمه کلمه dub به فارسی dub یعنی چه

dub


بازيگر ضعيف ،باتماس شمشير بشانه شخصى لقب شواليه باو اعطا کردن ،تفويض مقام کردن ،چرب کردن ،(در سينما )فيلم را دوبله کردن
ورزش : ضربه کم جان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها