معنی و ترجمه کلمه dubitable به فارسی dubitable یعنی چه

dubitable


)=dubious(مورد شک ،مشکوک
قانون ـ فقه : قابل ترديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها