معنی و ترجمه کلمه dubitation به فارسی dubitation یعنی چه

dubitation


شبه ،گمان ،شک داشتن ،ترديد داشتن( از)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها