معنی و ترجمه کلمه duck به فارسی duck یعنی چه

duck


کد مخصوص درگيريهاى هوايى ،مرغابى ،اردک ماده ،غوطه ،زير اب رفتن ،غوض کردن
ورزش : اخراج توپزن بى امتياز
علوم نظامى : درگير شدن هواپيماها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها