معنی و ترجمه کلمه ductility به فارسی ductility یعنی چه

ductility


قابليت چکش خوارى ،خاصيت انگمى ،خاصيت فتيله شدن ،فتيله وارى ،خاصيت کش امدن ،کش پذيرى ،قابليت کشش ،خاصيت لوله شدن ،نرمى ،نرمش ،شکل پذيرى
علوم مهندسى : نرمى
عمران : قابليت کشش قابليت تورق
معمارى : قابليت مفتول شدن
شيم ى : قابليت مفتول شدن
علوم هوايى : مفتول پذيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها