معنی و ترجمه کلمه duds به فارسی duds یعنی چه

duds


رخت کهنه ،رخت وپخت ،ژنده ،پاره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها