معنی و ترجمه کلمه due to به فارسی due to یعنی چه

due to


معلول ،بعلت ،بسبب
قانون ـ فقه : به علت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها