معنی و ترجمه کلمه duily bread به فارسی duily bread یعنی چه

duily bread


نان روزانه ،روزى ،رزق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها