معنی و ترجمه کلمه dull of hearing به فارسی dull of hearing یعنی چه

dull of hearing


داراى گوش سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها