معنی و ترجمه کلمه dull-head به فارسی dull-head یعنی چه

dull-head


ادم کودن ،نادان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها