معنی و ترجمه کلمه dump به فارسی dump یعنی چه

dump


روگرفت ،رونوشت ،انباشتن ،ريختن ،انباشت ،با صدا افتادن ،باخت عمدى ،رها کردن گوى بولينگ از انگشت و شست با هم بطوريکه گوى پيچ نخورد،کشيدن طناب يا سيم بازکننده چتر،انبار کوچک ،انبار موقتى ،زاغه مهمات انبار،مخزن ،زباله ،اشغال ،موادى که موقتا براى استعمال انبار ميشود،تفکر،خيال ،جنس را(براى رقابت )بقيمت خيلى ارزان فروختن ،فرورفتن درخيالات واهى ،حالت مالخو ليايى ،رو گرفت ،روبردارى کردن
علوم مهندسى : اشغالدان
کامپيوتر : نسخه بردارى
ورزش : شکست دادن حريف در مسابقه موتورسيکلت رانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها