معنی و ترجمه کلمه dumping stone به فارسی dumping stone یعنی چه

dumping stone


معمارى : خرده سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها