معنی و ترجمه کلمه dunnage به فارسی dunnage یعنی چه

dunnage


بسته بندى ،باربندى ،نگله ،کپه بار روپوش اماد،بارپوش ،روپوش مهمات ضربه گير،کاه وپوشال ومواد سبکى که لاى ظروف ومال التجاره مى گذارند تا از اسيب مصون بماند
بازرگانى : پوشال
علوم نظامى : حفاظ کالاها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها