معنی و ترجمه کلمه duodenal ulcer به فارسی duodenal ulcer یعنی چه

duodenal ulcer


روانشناسى : زخم اثنى عشر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها