معنی و ترجمه کلمه duplexing به فارسی duplexing یعنی چه

duplexing


مضاعف کردن ،مضاعف سازى ،دو رشته اى کردن
کامپيوتر : دو رشته اى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها