معنی و ترجمه کلمه durably به فارسی durably یعنی چه

durably


بطور مستمر،بطور مداوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها