معنی و ترجمه کلمه duration of sunshine به فارسی duration of sunshine یعنی چه

duration of sunshine


عمران : ساعات افتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها