معنی و ترجمه کلمه durkin attack به فارسی durkin attack یعنی چه

durkin attack


ورزش : حمله ديورکين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها