معنی و ترجمه کلمه dusepalous به فارسی dusepalous یعنی چه

dusepalous


داراى دو کاس برگ ،کاسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها