معنی و ترجمه کلمه dust collection equipment به فارسی dust collection equipment یعنی چه

dust collection equipment


علوم مهندسى : وسايل گردگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها