معنی و ترجمه کلمه dustiness به فارسی dustiness یعنی چه

dustiness


کثافت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها