معنی و ترجمه کلمه duty hands به فارسی duty hands یعنی چه

duty hands


گروه نگهبانان
علوم دريايى : نگهبانان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها