معنی و ترجمه کلمه duty hands به فارسی duty hands یعنی چه

duty hands


گروه نگهبانان
علوم دريايى : نگهبانان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها