معنی و ترجمه کلمه duty officer به فارسی duty officer یعنی چه

duty officer


افسر نگهبان ستاد
علوم نظامى : افسر مداومتکار ستاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها