معنی و ترجمه کلمه duty status به فارسی duty status یعنی چه

duty status


علوم نظامى : وضعيت خدمتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها