معنی و ترجمه کلمه duty به فارسی duty یعنی چه

duty


نگهبان ،گماشت ،وظيفه ،تکليف ،فرض ،کار،خدمت ،ماموريت ،(درجمع )عوارض گمرکى ،عوارض
معمارى : کار
قانون ـ فقه : وظيفه
بازرگانى : حق
علوم نظامى : خدمت نگهبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها