معنی و ترجمه کلمه dwelling construction به فارسی dwelling construction یعنی چه

dwelling construction


خانه سازى
معمارى : اپارتمان سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها