معنی و ترجمه کلمه dwelling house به فارسی dwelling house یعنی چه

dwelling house


منزل مسکونى
علوم مهندسى : خانه مسکونى
قانون ـ فقه : در CL در قوانين مربوط به هتک حرمت منازل و ورود در شب به منازل به قصد ارتکاب جرم مطرح مى شود و عبارت از محلى است که عملا "و بالفعل محل سکنى باشد و يا از ملحقات عرفى محل سکنى محسوب شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها