معنی و ترجمه کلمه dyadic operation به فارسی dyadic operation یعنی چه

dyadic operation


عمل دوتايى
کامپيوتر : عملکرد دوتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها