معنی و ترجمه کلمه dyestuff به فارسی dyestuff یعنی چه

dyestuff


رنگ ،ماده رنگى ،مواد رنگى و رنگرزى
علوم مهندسى : جوهر
شيمى : رنگينه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها