معنی و ترجمه کلمه dynamic convergence به فارسی dynamic convergence یعنی چه

dynamic convergence


الکترونيک : همگرايى ديناميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها