معنی و ترجمه کلمه dynamic pressure به فارسی dynamic pressure یعنی چه

dynamic pressure


فشار ديناميکى
علوم هوايى : فشار پويا
علوم نظامى : فشار محرکه درونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها