معنی و ترجمه کلمه dynamic simulation language به فارسی dynamic simulation language یعنی چه

dynamic simulation language


کامپيوتر : زبان شبيه سازى پويا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها