معنی و ترجمه کلمه dynamic strength به فارسی dynamic strength یعنی چه

dynamic strength


علوم مهندسى : مقاومت ديناميکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها