معنی و ترجمه کلمه dynamics به فارسی dynamics یعنی چه

dynamics


درس ديناميک ،مجموعه نيروها،پويايى شناسى ،مبحث حرکت اجسام ،مکانيک حرکت
علوم مهندسى : مبحث حرکت اجسام
روانشناسى : علم ديناميک
نجوم : ديناميک
علوم هوايى : ديناميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها