معنی و ترجمه کلمه dynamo-battery ignition unit به فارسی dynamo-battery ignition unit یعنی چه

dynamo-battery ignition unit


علوم مهندسى : سيستم جرقه زنى دينام - باطرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها