معنی و ترجمه کلمه dysaesthesia به فارسی dysaesthesia یعنی چه

dysaesthesia


اختلال حواس جسمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها