معنی و ترجمه کلمه dyscalculia (acalculia) به فارسی dyscalculia (acalculia) یعنی چه

dyscalculia (acalculia)


روانشناسى : محاسبه پريشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها