معنی و ترجمه کلمه e-c-s-c (european coal & steel commissio به فارسی e-c-s-c (european coal & steel commissio یعنی چه

e-c-s-c (european coal & steel commissio


جامعه ذغالسنگ و فولاد اروپا،سازمان متشکل از نمايندگان بلژيک ،فرانسه ،جمهورى فدرال المان ،ايتاليا
قانون ـ فقه : لوکزامبورگ و هلند که وظيفه اش نظارت بر توليد و فروش ذغالسنگ و فولاد است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها