معنی و ترجمه کلمه e. of pleas به فارسی e. of pleas یعنی چه

e. of pleas


دادگاهى که اصولا براى رسيدگى به کارهاى مالى بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها