معنی و ترجمه کلمه e.c. bland fire به فارسی e.c. bland fire یعنی چه

e.c. bland fire


علوم نظامى : تير يا فشنگ مانورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها