معنی و ترجمه کلمه e.c. powder به فارسی e.c. powder یعنی چه

e.c. powder


باروت مانورى
علوم نظامى : باروت پرشعله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها