معنی و ترجمه کلمه e به فارسی e یعنی چه

e


پنجمين حرف الفباى انگليسى
کامپيوتر : رقمى در سيستم عددى مبناى شانزده متناظر با مقدار دهدهى عدد 14 است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها