معنی و ترجمه کلمه eager beaver به فارسی eager beaver یعنی چه

eager beaver


بيش از حد مشتاق ،کاسه گرم تر از اش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها